Tabela 1. Średnie krajowe cech indeksowanych dla ras ojcowskich - ocena w roku 2007

Rasa Tryczki Maciorki
P10-30 P30-56 M56 P10-30 P30-56 M56
Ile de France 277 300 18.3 266 290 17.7
Czarnogłówka 254 267 18.1 251 261 17.5
Suffolk 253 264 16.9 247 259 16.6
Berrichonne 269 286 17.9 270 288 17.8
Mięsna białogłowa 242 252 16.7 240 251 16.2

gdzie:
P10-30 - przyrost dobowy masy ciała między 10 a 30 dniem życia jagnięcia
P30-56 - przyrost dobowy masy ciała między 30 a 56 dniem życia jagnięcia
M56 - masa ciała w 56 dnia życia jagnięcia