Tabela 2. Zestawienie ilościowe dla ras ojcowskich - ocena w roku 2007

Rasa Osobniki ocenione Stada
indeksowane wybrane do BLUP procentowy udział BLUP liczba wybranych do BLUP procentowy udział BLUP
Ile de France 4239 3943 93 71 59 83.1
Czarnogłówka 5161 4911 95.2 73 63 86.3
Suffolk 1796 1597 88.9 30 23 76.7
Berrichonne 4790 4405 92 77 63 81.8
Mięsna białogłowa 1601 1571 98.1 18 16 88.9
Rasy pozostałe 1175 0 0.0 17 0 0.0
Razem 18762 16427 87.6 286 224 78.3