Tabela 1. Średnie krajowe cech indeksowanych dla ras ojcowskich - ocena w roku 2011

Rasa Tryczki Maciorki
P10-30 P30-56 M56 P10-30 P30-56 M56
Ile de France 276 300 18.8 263 289 18.3
Czarnogłówka 272 291 18.2 248 261 17.2
Suffolk 243 269 16.7 240 257 16.2
Berrichonne 279 300 18.5 273 293 18.1
Mięsna białogłowa 257 273 18.1 256 270 17.9

gdzie:
P10-30 - przyrost dobowy masy ciała między 10 a 30 dniem życia jagnięcia
P30-56 - przyrost dobowy masy ciała między 30 a 56 dniem życia jagnięcia
M56 - masa ciała w 56 dnia życia jagnięcia