Tabela 1. Średnie krajowe cech indeksowanych dla ras ojcowskich - ocena w roku 2016

Rasa Tryczki Maciorki
P10-30 P30-56 M56 P10-30 P30-56 M56
Ile de France 267 288 19.2 266 286 19.1
Czarnogłówka 241 242 17.9 238 241 17.5
Suffolk 284 290 19 280 286 18.7
Berrichonne 321 334 21.7 323 351 22.2
Mięsna białogłowa 308 320 21.2 306 311 20.6

gdzie:
P10-30 - przyrost dobowy masy ciała między 10 a 30 dniem życia jagnięcia
P30-56 - przyrost dobowy masy ciała między 30 a 56 dniem życia jagnięcia
M56 - masa ciała w 56 dnia życia jagnięcia