Tabela 1. Średnie krajowe cech indeksowanych dla ras matecznych - ocena w roku 2012

Grupa Rasa Tryczki Maciorki
M56 M56
MM Merynos 19 17.6
NN Owca wielkopolska 20.2 19.7
Corriedale 19.9 20.1
Pozostałe nizinne 19.8 19.1
DL Owca pomorska 18.6 18.1
Owca kamieniecka 17.8 17.4
Owca pogórza 18.2 17.5

gdzie:
M56 - masa ciała w 56 dnia życia jagnięcia