Tabela 2. Zestawienie ilościowe dla ras matecznych - ocena w roku 2012

Grupa
rasowa
Rasa Osobniki ocenione Stada
indeksowane wybrane do BLUP procentowy udział BLUP liczba wybranych do BLUP procentowy udział BLUP
MM Merynos 2193 2090 95.3 30 26 86.7
NN Owca wielkopolska 527 526 99.8 4 3 75
Corriedale 780 626 80.3 11 6 54.5
Pozostałe nizinne 5141 4851 94.4 66 57 86.4
Nizinne razem 6448 6003 93.1 81 66 81.5
DL Owca pomorska 5564 5372 96.5 108 64 59.3
Owca kamieniecka 2528 2403 95.1 31 22 71
Owca pogórza 1375 1303 94.8 15 14 93.3
Długowełniste razem 9467 9078 95.9 154 100 64.9
Razem 18108 17171 94.8 265 192 72.5