Tabela 3. Ilość tryków stadnych, matek oraz ich potomstwa w rasach matecznych ocenionych metodą BLUP - ocena w roku 2012

Grupa Rasa Tryki stadne Matki Tryczki Maciorki Razem potomstwa
MM Merynos 126 1911 1334 756 2090
NN Owca wielkopolska 14 374 246 280 526
Corriedale 18 493 293 333 626
Pozostałe nizinne 160 4222 2412 2439 4851
Nizinne razem 192 5089 2951 3052 6003
DL Owca pomorska 226 4395 1961 3411 5372
Owca kamieniecka 84 2188 1225 1178 2403
Owca pogórza 42 1101 601 702 1303
Długowełniste razem 352 7684 3787 5291 9078
Razem 670 14684 8072 9099 17171