Tabela 2. Zestawienie ilościowe dla ras matecznych - ocena w roku 2010

Grupa
rasowa
Rasa Osobniki ocenione Stada
indeksowane wybrane do BLUP procentowy udział BLUP liczba wybranych do BLUP procentowy udział BLUP
MM Merynos 4309 3949 91.6 62 47 75.8
NN Owca wielkopolska 360 262 72.8 5 2 40
Corriedale 653 581 89 9 5 55.6
Pozostałe nizinne 6058 5774 95.3 72 66 91.7
Nizinne razem 7071 6617 93.6 86 73 84.9
DL Owca pomorska 6121 5275 86.2 118 66 55.9
Owca kamieniecka 1807 1643 90.9 22 15 68.2
Owca pogórza 1436 1425 99.2 16 15 93.8
Długowełniste razem 9364 8343 89.1 156 96 61.5
Razem 20744 18909 91.2 304 216 71.1